Pravila privatnosti - GDPR

PRAVILA PRIVATNOSTI (R4 INVEST d.o.o., Lazarići 4, OIB:56520471884)

UVOD I OPĆA NAČELA

R4 INVEST d.o.o.  ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obavezama koje propisuje UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U svojem se poslovanju R4 INVEST d.o.o. rukovodi temeljnim načelima zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR, što znači da podatke obrađuje zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu.
Ako se ne slažete s ovim pravilima privatnosti, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka R4 INVEST d.o.o sa sjedištem u Lazarići 4, djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka.
Vašim osobnim podacima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe agencije  i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).
Ako imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste vaši podaci molimo da nas kontaktirate na adresu e-pošte: info@spectrum-realestate.eu

KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo prikupljati na sljedeće načine:
-možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje unesete kod ispunjavanja obrasca za kontakt na našoj web stranici, zahtjeva za slanjem informacija, uvrštavanja nekretnina u našu ponudu, kod ostavljanja osobnih podataka u svrhu povratnog kontakta prilikom uvrštavanja nekretnine određenih karakteristika i slično,
-ako nas kontaktirate, možemo prikupljati i čuvati zapise o takvoj korespondenciji, uključujući eventualne osobne podatke koje navedete u toku korespondencije.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

R4 INVEST d.o.o. obrađuje one osobne podatke koje prikuplja tijekom poslovnog odnosa kao što su: ime, prezime, OIB, adresa, podaci o nekretnini i slično. Za izvršenje poslovnih aktivnosti, a ukoliko je to neophodno i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

ZA KOJE SVRHE KORISTIMO OSOBNE PODATKE

R4 INVEST d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora.

Osobne podatke koje prikupljamo o vama koristimo na sljedeće načine:
-za verifikaciju vašeg identiteta,
-pružanje usluga koje ste ugovorili s nama, te za ispunjavanje naših obveza koje proizlaze -iz ugovora koje ste sklopili s nama,
-za odgovaranje na vaše upite,
-za pružanje informacija i pružanje usluge koje zatražite od nas, u slučajevima kada ste dali privolu da vas kontaktiramo,
-za slanje obavijesti o promjenama vezanima uz naše usluge,
-za slanje promidžbenih poruka e-pošte, u slučajevima kada ste za to dali svoju izričitu privolu,
-za sprječavanje prijevare.


PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR propisuje pravne osnove za zakonitu obradu osobnih podataka kako slijedi:

- izvršenje ugovornih obveza – kada je obrada nužna za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili kada ugovarate pružanje neke od naših usluga od vas moramo prikupiti osobne podatke kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze (primjerice, kako bismo organizirali razgled nekretnine, proslijedili adresu nekretnine, izdavali račune za usluge, kontaktirali vas za svrhe pružanja informacija i slično).

Zadovoljenje legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima; otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprječavanje prijevara; zaštita osoba i imovine; ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima te odgovaranje na vaše upite i komentare.

Poštivanje zakonskih obveza – R4 INVEST d.o.o. se mora pridržavati propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj koji mu nameću obavezu da obrađuje podatke za određene svrhe kao što su računovodstvene svrhe (npr. izdavanje računa), te dostavljanje podataka sukladno zahtjevima pravosudnih tijela. Ujedno smo dužni postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22), Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) itd.

Privola – kada ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka za pojedinu svrhu, zadržavajući pri tome pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe biti će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE

R4 INVEST d.o.o. se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

- pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice odvjetnički ured, računovodstveni servis, nadležnim službama za prebacivanje režija),
- nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava)
- kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima,
- kada je R4 INVEST d.o.o. dužan dostavljati te podatke sukladno zakonu.
U sklopu svog poslovanja koristimo on-line sustav, software za vođenje nekretnina.

VAŠA PRAVA PREMA Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR imate određena prava koja se odnose na vaše osobne podatke, kako slijedi:

- pravo na ograničenje obrade - imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka kada ne postoji legitimni interes da to radimo:
- kada osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.
- kada ste uložili prigovor na obradu podataka, a mi razmatramo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge,
- kada je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
- kada nam više ne trebaju osobni podaci, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Svoje pravo možete ostvariti u bilo kojem trenutku tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).

Pravo na pristup - Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR vam daje pravo da možete zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na vas, odnosno predmetna vam Uredba daje pravo pitati nas koje vaše osobne podatke imamo i kako ih obrađujemo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) - kao fizička osoba imate pravo ishoditi brisanje svih svojih osobnih podataka koje imamo. Međutim, uzmite u obzir da to nije apsolutno pravo, pa tako, primjerice, ne nadilazi naše zakonske obveze da čuvamo računovodstvene podatke. Brisanje svojih osobnih podataka možete zahtijevati kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu zbog koje su izvorno prikupljeni odnosno obrađeni (primjerice, ako otkažete sve usluge koje ste koristili kod nas). Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).

Pravo na ispravak - Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR vam daje pravo na ispravak bilo kojeg osobnog podatka koji je netočan ili nepotpun te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).

Pravo na prigovor - imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka kada ne postoji legitimni ili zakonski razlog da to činimo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru i ako je to tehnički izvedivo.
KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Vaša pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ova Pravila o privatnosti su dobrodošli i u svezi s time nas možete kontaktirati na adresu e-pošte: info@spectrum-realestate.eu nas nazvati na sljedeće brojeve telefona: 0919559811

KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI NADZORNO TIJELO

Iako ćemo dati apsolutno sve od sebe da popravimo bilo kakvu situaciju vezanu uz vaše osobne podatke oko koje niste zadovoljni, ako smatrate da vašim osobnim podacima ne rukujemo propisno imate pravo kontaktirati nadzorno tijelo - Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) https://azop.hr/kontakt/